Konsolideringsoppsett (for lokale installasjoner)

MERK: Du behøver ingen spesiell lisens for å sette opp og kjøre rapporter på konsern.

Konsolideringsverktøyet beskrevet her er tilgjengelig for Visma Business, Visma Global og Visma Administration.

Før du setter opp konsolieringsoppsettet, er det viktig å kontrollere at du har aktivert alle selskaper; morselskaper og datterselskaper, i tilkoblingen i Datatilkoblinger. I tillegg, må du ha huket av Aktiver konsolidering av selskaper i Administrasjon > Enheter > klienten > Detaljer.

Deretter må en bruker med Håndtere datatilkoblinger tillatelse sette opp OneStop Reporting for konsolidering via Konsolideringsoppsett. Under oppsettet bestemmer du morselskapet og dets datterselskaper per datatilkobling. Vær oppmerksom på at vi ikke støtter et hierarki av selskaper, bare to nivåer; ett morselskap og dets datterselskaper.

Etter at du har installert Konsolideringsoppsettet, vil en ny dimensjon for grupperapportering vises i Report Designer. Når du bygger konsoliderte rapporter, må du bruke dataelementer fra disse dimensjonene.

MERK: Når du kjører konsoliderte rapporter, må du kjøre rapporten for morselskapet.

 

Konsolideringsoppsett

  1. Klikk Konsolideringsoppsett.
  2. (Hvis aktuelt) Velg integrasjon i Integrasjon-listen.
  3. (Hvis aktuelt) I Tilkoblinger-listen, velg datatilkoblingen der du har selskapene dine. MERK: Det anbefales å alltid ha en tilkobling per morselskap. For hver tilkobling lagres bare en morselskapskonfigurasjon.
  4. Under Morselskap, velg morselskap. Selskapet du velger som morselskap vil markeres i fet skrift. MERK: Selskapene som vises i listen er de selskapene som du valgte da du satte opp tilkoblingen i Datatilkoblinger
  5. I listen over selskaper som vises, () velg de datterselskapene du ønsker.
  6. Klikk Installer.

 

Endringer som kan kreve reinstallasjon av konsolideringsoppsettet

Hvis du har gjort noen av følgende endringer, bør du vurdere å installere konsolideringsoppsettet på nytt:

  • fjernet selskaper i Datatilkoblinger
  • gjort endringer i datterselskapene som påvirker runtime-modellen, som for eksempel nye moduler, frie dimensjoner, etc.
  • gjort endringer i budsjettoppsettet