Bruke Active Directory til å legge til brukere

Du kan bruke Active Directory (AD) til å legge til brukere i OneStop Reporting automatisk. På denne måten kan brukere logge på med domenelegitimasjonen i stedet for å ha brukernavn og passord for OneStop Reporting.   MERK: OneStop Reporting tilbyr ikke enkel pålogging. Du kan også bruke Rolletilordninger til å begrense tilgangen basert på roller i AD. I tillegg kan du tilordne AD-roller til roller i OneStop Reporting. OneStop Reporting-rollene defineres i fanen Innstillinger > Administrasjon > Roller.

 1. Klikk på https://help.onestopreporting.com/wp-content/uploads/2017/03/icon_getdata_job_processing.png Innstillinger.
 2. Klikk på https://help.onestopreporting.com/wp-content/uploads/2017/03/icon_getdata_job_processing.png Systeminnstillinger.
 3. Klikk på fanen Active Directory.
 4. Aktiver Active Directory ved å slå på bryteren C:\Users\ashild\Documents\Åshild User Guides 5_0\pics\Switch_on.png Aktivert.
 5. Angi AD-domenet i feltet Active Directory-domene.
 6. Velg for å bruke Standard autentisering, eller klikk på knappen Angitt for å velge en angitt godkjenningsmetode (domenekontroller, server eller IP). MERK: Nå har alle brukere i AD tilgang til OneStop Reporting.
 7. Du kan begrense tilgangen ved å bruke et gruppenavn fra AD.
  1. Skriv inn navnet på AD-rollen i feltet Navn på Active Directory-gruppe.
  2. Klikk på knappen Legg til rolletilordning.

MERK: Beste praksis er å gjøre dette i AD før du aktiverer dette i OneStop Reporting.

 

Tilordne Active Directory-roller til OneStop Reporting-roller

 1. Hvis du har definert roller i OneStop Reporting, kan du tilordne rollene fra AD til rollene i OneStop Reporting:
  1. Skriv inn navnet på AD-rollen i feltet Navn på Active Directory-gruppe.
  2. Velg OneStop Reporting-rollen i listen over portalrollenavn.
  3. Klikk på knappen Legg til rolletilordning.
 2. Klikk på Lagre når du er ferdig.

 

Slik sletter du en rolletilordning:

 1. Klikk på rolletilordningen du vil slette, og klikk på X.
 2. Klikk på Lagre.