Virtual Company i Microsoft Dynamics AX

Denne fremgangsmåten beskriver hvordan du konfigurerer støtte for Microsoft Dynamics AX Virtual Company for OneStop Reporting-produkter.   1. Opprett en mappe i filsystemet Opprett en mappe kalt Content i filsystemet. Du kan velge om dette skal være en delt mappe som er tilgjengelig fra alle klientdatamaskiner som kjører OneStop Reporting-produkter, eller fra hver brukerprofil hvis du bruker Terminal Services.   Opprett en undermappe i Content-mappen, og gi den navnet Models. Se følgende eksempel:  

  • C:\Data\OneStopReporting\Content\Models

  2.  Opprette en registeroppføring På hver klientdatamaskin eller hver brukerprofil hvis du bruker en terminalserver, oppretter du en registernøkkel med en strengverdi:   XML HKEY_CURRENT_USER\Software\OneStop Reporting\Settings\ContentFolder   Verdien bør en bane til mappen kalt Content.   3. Opprett en CSV-fil som inneholder den delte tabellinformasjonen Opprett en kommadelt fil (.CSV) ved hjelp av Microsoft Excel. Filen definerer de delte tabellene per selskap i AX installasjonen. Filen må plasseres i den tidligere definerte Content/Models-mappen, og navneformatet må være i formatet «< AX databasenavn >_VCI.csv».   Filen må ha fire kolonner, og innholdet i disse bør være:

  1. Hvert faktiske selskap (150 og 154 i eksemplet nedenfor)
  2. Det virtuelle selskapet (KLI i eksemplet nedenfor)
  3. Partisjon-ID
  4. Tabellene som er definert som delt i det virtuelle selskapet

  Det finnes en repeterbar seksjon per selskap. Dette er et eksempel på rekkefølgen som kreves for AX 2012 CSV-filen. Filnavnet må samsvare nøyaktig med firmadatabasenavnet, som i dette eksemplet er «AxDB2012R2_Edison_VCI.csv».   Tabellen OSR_Repository.dbo.EdisonVirtualTables inneholder en kolonne som identifiserer de virtuelle tabellene.   Du kan finne partition/recid i VirtualDataAreaList-tabellen, i tillegg til firmanavnstrengene (ID- og VirtualDataArea-kolonner). Se den uthevede raden i eksemplet nedenfor (CERW, SVC): Slik finner du de delte tabellene i AX Informasjonen om delte tabeller som er definert i det virtuelle selskapet, lagres i Axapta-objektmodellen. Du må åpne AX AOT for å finne denne informasjonen. Bla gjennom til informasjonen i «Table Collection»-noden. Her finner du informasjon om hvilke tabeller som er definert som delte. I AX 2012 kan du også finne dette ved hjelp av SQL.