Arkiv

Arkivet inneholder alle rapporter som du arkiverte i Rapportering og rapporter som andre brukere har delt med deg. Uleste rapporter vises i fet skrift med . Arkivet inneholder følgende alternativer (hvis du har valgt () en rapport):

Knapp Navn Beskrivelse
Åpne  Klikk her for å åpne og vise rapporter. Se Vise rapporter.
Slett Klikk her for å slette valgte(e) rapport(er). Rapporten(e) slettes fra arkivet og spillelister.
Legg til i spilleliste  Klikk her for å legge til valgt(e)e rapport(er) i en ny eller eksisterende spilleliste. Se Legge til rapporter i spillelisten.
Last ned Klikk her for å laste ned rapporten.

TIPS: Bruk knappene i øvre venstre hjørne til å endre fra Listevisning til Flisvisning.