Jobbe med spillelister

Bruk spillelister til raskt å lage presentasjoner av arkiverte rapporter.

 

Vise spillelister

  1. Klikk på Arkiv.
  2. Klikk på Spillelister i Søk og filtrer-feltet.
  3. Velg () en spilleliste. Rapportene i den valgte spillelisten vises.

 

Alternativer i spillelistevisningen

Knapp Navn Beskrivelse
Åpne Klikk her for å åpne og vise rapporten. Se Vise rapporter.
Slett Klikk her for å slette valgte(e) rapport(er). Rapportene slettes fra arkivet og spillelister.
Vis spilleliste Klikk her for å vise den valgte spillelisten.
Legg til i spilleliste Klikk her for å legge til valgt(e) rapport(er) i en ny eller eksisterende spilleliste. Se Legge til rapporter i spillelisten.
Fjern fra spilleliste Klikk her hvis du vil fjerne valgt(e) rapport(er) fra spillelisten.
Last ned Klikk her for å laste ned rapporten.