Vise rapporter

  1. Klikk på Arkiv.
  2. Velg () én eller flere rapporter i rapportlisten.
  3. Klikk på  Åpne. De valgte rapportene åpnes for visning.

 

Øverst i hver rapport har du følgende alternativer:

 Knapp Navn Beskrivelse
Last ned Klikk her for å laste ned rapporten.
Vis/skjul overskrifter Klikk her for å vise eller skjule overskrifter i kolonner og rader.
Lukk Klikk her for å lukke rapporten.

 

Når du har åpnet en enkelt rapport, har du følgende alternativ i nedre høyre hjørne:

Knapp Beskrivelse
Klikk her for å bytte fra rapportvisningen til rapportlisten. De valgte rapportene utheves i grønt i rapportlisten.

 

Når du har åpnet flere rapporter, har du følgende alternativer i nedre høyre hjørne:

Knapp Beskrivelse
Klikk her for å bytte fra rapportvisningen til rapportlisten. De valgte rapportene utheves i grønt i rapportlisten.
Klikk her for å lukke alle rapporter og gå tilbake til rapportlisten.
Klikk her for å vise rapporter side ved side.
Klikk her for å vise rapporter vertikalt.