Drilldown- og bilagsvisning

Gjør følgende i en mottatt rapport i modulen Arkiv eller en kjørt rapportmal i Rapportering:

  1. Høyreklikk i cellen der du vil drille ned.
  2. Velg drilldown-elementet på menyen Velg drilldown.

Hvis et bilag er koblet til transaksjonen, vil det være en vedleggskobling under kolonnen Bilagskobling.

  1. Klikk på bilagskoblingen for å åpne den.