Oppgaver

Oppgaver inneholder budsjetter du kan jobbe med.

Oppgaver kan tildeles deg fra Arbeidsflyt-modulen eller direkte fra Budsjettering.
En oppgave kan inneholde flere budsjetter å jobbe med.

 

Det er to seksjoner i Oppgaver:

 

1 Opprett oppgavekort:

Hvis oppgaven lar deg velge parametere for budsjettet, kan du opprette oppgaver fra de øverste oppgavekortene.

Du kan opprette så mange budsjettoppgaver du trenger.

MERK: Hvis brukeren som tildeler budsjettet til deg har angitt alle parametrene for budsjettet, vil du ikke se Opprett oppgave kortene.

Derfor vil du bare se Opprett oppgave kortene hvis oppgaven er opprettet med parameter alternativet La brukeren avgjøre. (Se Opprette ny arbeidsflyt for mer informasjon.)

2 Oppgaveliste: Her finner du oppgavene du kan jobbe med.

 

Neste: