Oppgaver

Visningen Oppgaver inneholder dine oppgaver, dvs. budsjettskjemaer som du kan arbeide på. To typer oppgaver vises her:

  • Arbeidsflyter (oransje): Oppgaver opprettet i modulen Arbeidsflyt. Disse oppgavene vil også ha en forfallsdato, fremdriftsviser og (valgfri) kontroll-/godkjenningstrinn.
  • Enkeltoppgaver (blå): Oppgaver opprettet i modulen Budsjettering.

Klikk på  på en oppgave for å åpne den.

MERK: Fullførte oppgaver lagres under delenFullført arbeid.