Arbeide med oppgaver fra Arbeidsflyt

Oppgaver som tildeles til deg fra modulen Arbeidsflyt, vises med oransje miniatyrbilder i visningen Oppgaver. En oppgave kan inneholde flere budsjetter å arbeide på.

MERK: Hvis oppgaven har en startdato i fremtiden, vil du se startdatoen på oppgavekortet. Når du åpner oppgaven, blir budsjettene nedtonet til startdatoen er nådd. Slik åpner du oppgaven og arbeider på budsjettet:

 1. Klikk på Oppgaver.
 2. Klikk på  på oppgaven (oransje) du vil åpne.
 3. Klikk på  på budsjettmalen du vil åpne og redigere.
 4. (eventuelt) Hvis oppgavestatusen er Opprett oppgaver:
  1. Klikk på  på budsjettet (gul) du vil åpne og redigere.
  2. Velg de relevante parametrene. Hvis parameterfeltene er nedtonet, har den som opprettet oppgaven, allerede definert disse parametrene. De kan ikke endres.
  3. Klikk på Opprett oppgaver i øvre høyre hjørne. Oppgavestatusen er nå Ny.
  4. Klikk på  på budsjettet (blå) du vil åpne og redigere. MERK: For oppgaver med La brukeren avgjøre-parametere kan du generere så mange budsjettoppgaver som du trenger.
 5. Klikk på Kjør for å oppdatere regnearket med oppdaterte data.
 6. Rediger budsjettet. Se mer informasjon om de tilgjengelige redigeringsalternativene under Redigere budsjettdata.
 7. Klikk på Lagre data for å lagre arbeidet til databasen.
 8. Klikk på  Fullfør oppgave når du er ferdig. Budsjettmalen er angitt som fullført og sendes til neste trinn i arbeidsflyten. Hvis ingen kontrollør eller godkjenner er tildelt, fullfører dette arbeidsflyten.

MERK: De fullførte oppgavene lagres under delen Fullført arbeid.

 

Bruke aktivitetsloggen

Du kan bruke aktivitetsloggen for å legge til eller vise kommentarer om budsjettet. Dette kan være nyttig når arbeidsflyten omfatter en kontrollør og/eller en godkjenner.

 1. Klikk på  på feltet Aktivitetslogg. Som standard vises alle aktiviteter (tilstander og kommentarer).
  • Klikk på Statuser eller Kommentarer for å filtrere aktivitetslisten.
  • Angi tekst i søkefeltet for å søke etter kommentarer eller tilstander. Listen er automatisk oppdatert.
 2. Angi tekst i tekstboksen, og klikk på Legg til for å legge til en kommentar til budsjettmalen.