Arbeide med oppgaver fra Budsjettering

Oppgaver som tildeles til deg fra modulen Budsjettering, vises med blå miniatyrbilder i visningen Oppgaver. Slik åpner og redigerer du budsjettet:

  1. Klikk på Oppgaver.
  2. Klikk på  på budsjettet (blå) du vil åpne og redigere.
  3. (eventuelt) Velg de relevante parametrene. Hvis parameterfeltene er nedtonet, har den som opprettet oppgaven, allerede definert disse parametrene. De kan ikke endres.
  4. Klikk på Kjør for å oppdatere regnearket med oppdaterte data.
  5. Rediger budsjettet. Se mer informasjon om de tilgjengelige redigeringsalternativene under Redigere budsjettdata.
  6. Klikk på Lagre data når du er ferdig.