Budsjettering

Modulen Budsjettering gjør det mulig å utforme budsjettmodellen nøyaktig slik du vil, og angi budsjettdata direkte på nettet.

Budsjettdataene kan lagres i regnskapssystemet eller lagres i OneStop Reporting-budsjettabellen og vil være tilgjengelig i rapportmalene for OneStop Reporting.For å gjøre dataoppføring smidig og effektivt har modulen Budsjettering spredning (distribusjonsregler), enhet-/prosentbaserte beregninger, historiske data og linjeelementdetaljer. Du kan også tildele budsjetteringen til én eller flere brukere ved hjelp av funksjonen Tildel. For større organisasjoner, med flere personer som er involvert i budsjetteringsprosessen, anbefales det å bruke modulen Arbeidsflyt.

 

Det er i hovedsak tre måter å opprette et budsjett på:

 

Alternativer i bildet Budsjettering

Knapp Navn Beskrivelse
Oppsett Klikk på en av disse knappene for å endre oppsettet på budsjettmalvisningen.
Åpne Klikk her for å åpne og vise den valgte budsjettmalen.
Rediger Klikk her for å redigere den valgte budsjettmalen.
Slett Klikk her for å slette den eller de valgte budsjettmalene.
Lag kopi Klikk her for å opprette en kopi av den valgte budsjettmalen. Se Lage kopi av budsjettmal.
Publiser Klikk her for å publisere budsjettmalen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis budsjettmalen er et utkast (). Se Publisere budsjettmal.
Kategoriser Klikk på denne knappen for å kategorisere de valgte rapportmalene. Se Administrere kategorier for Budsjettering.
Tildel Klikk her for å tildele budsjettmalen til én eller flere brukere. Se Tildele budsjettmal.
  Oppgaver Klikk her for å vise oppgaver for den valgte budsjettmalen.
Last ned Klikk her for å laste ned budsjettmalen (for eksempel som en sikkerhetskopi eller for å redigere den i frakoblet modus).
Last opp Klikk her for å laste opp en budsjettmal til portalen.
Ny Klikk her for å opprette en ny budsjettmal. Se Opprette ny budsjettmal.