Budsjettering

Modulen Budsjettering gjør det mulig å utforme budsjettmodellen nøyaktig slik du vil, og angi budsjettdata direkte på nettet.

Budsjettdataene kan lagres i regnskapssystemet eller lagres i OneStop Reporting-budsjettabellen og vil være tilgjengelig i rapportmalene for OneStop Reporting.

For å gjøre dataoppføring smidig og effektivt har modulen Budsjettering spredning (distribusjonsregler), enhet-/prosentbaserte beregninger, historiske data og linjeelement detaljer. Du kan også tildele budsjetteringen til én eller flere brukere ved hjelp av funksjonen Tildel. For større organisasjoner, med flere personer som er involvert i budsjetteringsprosessen, anbefales det å bruke modulen Arbeidsflyt.

 

Det er i hovedsak tre måter å opprette et budsjett på:

 

Alternativer i bildet Budsjettering

Knapp Navn Beskrivelse
Oppsett Klikk på en av disse knappene for å endre oppsettet på budsjettmalvisningen.
Åpne Klikk her for å åpne og vise den valgte budsjettmalen.
Rediger Klikk her for å redigere den valgte budsjettmalen.
Slett Klikk her for å slette den eller de valgte budsjettmalene.
Lag kopi Klikk her for å opprette en kopi av den valgte budsjettmalen. Se Lage kopi av budsjettmal.
Publiser Klikk her for å publisere budsjettmalen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis budsjettmalen er et utkast ( ). Se Publisere budsjettmal.
Kategoriser Klikk på denne knappen for å kategorisere de valgte rapportmalene. Se Administrere kategorier for Budsjettering.
Tildel Klikk her for å tildele budsjettmalen til én eller flere brukere. Se Tildele budsjettmal.
Oppgaver Klikk her for å vise oppgaver for den valgte budsjettmalen.
Last ned Klikk her for å laste ned budsjettmalen (for eksempel som en sikkerhetskopi eller for å redigere den i frakoblet modus).
Last opp Klikk her for å laste opp en budsjettmal til portalen.
Ny Klikk her for å opprette en ny budsjettmal. Se Opprette ny budsjettmal.
Hent maler Klikk her for å installere budsjettmaler fra biblioteket. Se Hente budsjettmaler for mer informasjon.