Åpne budsjettmal

Når du åpner en ny budsjettmal, inneholder den ingen data. Du må først angi de relevante parametrene (f.eks. periode, scenario og avdeling) og klikke på Kjør for å generere budsjettmalen. Åpne budsjettmalen med én av disse metodene:

  • Klikk  på miniatyrbildet til budsjettmalen.
  • Velg budsjettmalen på listen, og klikk på  Åpne.
  • Dobbeltklikk på budsjettmalen på listen.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Knapp Navn Beskrivelse
Parametre Klikk for å velge/redigere de relevante parametrene for budsjettmalen.
Kjør Klikk her for å generere budsjettmalen. Se Kjøre budsjett. Alle genererte budsjettmaler kan vises i dialogboksen Historikk.
Lagre Klikk her for å lagre eventuelle endringer du har gjort i budsjettmalen.
Publiser Klikk her for å publisere budsjettmalen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis budsjettmalen er et utkast (). Se Publisere budsjettmal.
Rediger Klikk her for å redigere budsjettet i Report Designer. Se Redigere budsjettmal.
Tildel Klikk på denne knappen for å tildele budsjettmalen til én eller flere brukere. Se Tildele budsjettmal.
Slett Klikk her for å slette den nyeste versjonen av budsjettmalen.
Historikk Klikk her for å vise budsjetthistorikken. Se Vise budsjetthistorikk.
Lukk Klikk her for å lukke budsjettmalen. Hvis du har gjort endringer i budsjettmalen, ber en dialogboks deg bekrefte.