Kjøre budsjettmal

Hvis du vil legge til data i en ny budsjettmal eller oppdatere en eksisterende budsjettmal med nye data, må du kjøre budsjettmalen. Slik gjør du:

  1. Åpne budsjettmalen med én av disse metodene:
    • Klikk på miniatyrbildet til budsjettmalen.
    • Velg () budsjettmalen på listen, og klikk på  Åpne.
    • (I Lite-visning) Dobbeltklikk på budsjettmalen på listen.
  2. Klikk på  for å velge/redigere de relevante parametrene for budsjettmalen.
  3. Klikk på Kjør. Budsjettmalen er oppdatert.