Redigere budsjettdata

MERK: Over regnearket kan du se når regnearket ble oppdatert. Klikk på Kjør for å oppdatere regnearket med aktuelle data. Når du har åpnet en budsjettmal, kan du redigere dataene som i en Excel-arbeidsbok. Det er imidlertid noen begrensninger:

  • Sammendragsceller (fet tekst) kan ikke redigeres.
  • Grå celler inneholder detaljer om linjeelement eller verdier fra databasen, og kan ikke redigeres.

Klikk på  Lagre data for å lagre arbeidet. Dataene lagres i tabellen OSR-budsjett. Hvis du vil ha tilgang til ytterligere redigeringsalternativer, klikker du på pilen ved siden av Spredning og linjeelementdetaljer nederst i regnearket. Klikk på øverst i høyre hjørne for å få tilgang til funksjonene Spredning og Justering.

  • Spredning: I stedet for å angi data manuelt kan du bruke funksjonen Spre til å angi beregnede verdier basert på den samlede mengden du vil fordele over cellene i en rad.
  • Justering:  Du kan bruke Juster til å øke eller redusere en mengde med et antall enheter eller en prosentandel.
  • Linjeelementdetaljer: Du kan bruke denne funksjonen til å angi ytterligere detaljer om samme dimensjonsverdi (rad). Du kan for eksempel angi en detaljert liste over utgifter på samme konto.