Funksjonen Juster

Et alternativ til funksjonen Fordel er funksjonen Juster. Du kan bruke Juster til å øke eller redusere en mengde av et antall enheter eller en prosentandel. Tips: Denne metoden kan også brukes til å spre en mengde over en linjespesifikasjon. Se Legge til linjespesifikasjoner. Slik justerer du mengdene over en rad (hovedlinje):

 1. I den åpne budsjettmalen klikker du på en celle i raden du vil redigere.
 2. Klikk på pilen ved siden av Spredning og linjespesifikasjoner nederst i regnearket. Navnet og radnummeret på den valgte raden vises øverst i vinduet.
 3. Hvis funksjonen Budsjettfordeling ikke er synlig, klikker du på   i øvre høyre hjørne.
 4. Klikk på Juster.
 5. Velge grunnlinjen på listen Basert på (vanligvis Hovedlinje).
 6. I Juster hver verdi etter felt gjør du én av følgende:
  • Angi en prosentandel (positiv eller negativ), og klikk på knappen %. Merk: Dette vil ikke fungere hvis hovedlinjen er tom.
  • Angi en mengde (positiv eller negativ), og klikk på Enheter.
 7. (valgfritt) Velg en linjespesifikasjon. Se Legge til linjespesifikasjoner.
 8. Klikk på Juster. Mengden justeres over hele raden.