Legge til linjeelementdetaljer

Funksjonen Linjeelementdetaljer finnes i vinduet Spredning. Du kan bruke denne funksjonen til å angi ytterligere detaljer om samme dimensjonsverdi (rad). Du kan for eksempel angi en detaljert liste over utgifter på samme konto. Slik legger du til en linjeelementdetalj i en rad:

  1. I den åpne budsjettmalen klikker du på en celle i raden du vil redigere.
  2. Klikk på pilen ved siden av Spredning og linjeelementdetaljer nederst i regnearket. Navnet og radnummeret på den valgte raden vises øverst i vinduet Spredning.
  3. Klikk på den første celle i kolonnen Beskrivelse under Linjeelementdetaljer.
  4. Angi et navn for linjeelementdetaljen.
  5. Klikk på ENTER for å legge til en annen linjeelementdetalj. Du kan angi så m mange linjeelementdetaljer du vil.
  6. Angi verdier i cellene i radene, eller bruk funksjonene Spre eller Juster. Verdiene i kolonnene er sammenfattet på hovedlinjen øverst.
  7. (valgfritt) Velg en celle og angi en kommentar i feltet Kommentar om linjeelementdetalj.

 

Linjeelementdetaljer angis av kommentarer i cellene.

 

 

Merk: Når du bruker funksjonen Linjeelementdetaljer, låses hovedlinjen fra ytterligere dataoppføring. Dette forhindrer uoverensstemmelser mellom det totale detaljbeløpet og tallet i skjemacellen.