Legge til linjespesifikasjoner

Funksjonen Linjespesifikasjoner finnes i vinduet Budsjettfordeling. Du kan bruke denne funksjonen til å angi ytterligere detaljer om samme dimensjonsverdi (rad). Du kan for eksempel angi en detaljert liste over utgifter på samme konto. Slik legger du til en linjespesifikasjon i en rad:

  1. I den åpne budsjettmalen klikker du på en celle i raden du vil redigere.
  2. Klikk på pilen ved siden av Spredning og linjespesifikasjoner nederst i regnearket. Navnet og radnummeret på den valgte raden vises øverst i vinduet Budsjettfordeling.
  3. Klikk på den første celle i kolonnen Beskrivelse under Linjespesifikasjoner.
  4. Angi et navn for linjespesifikasjonen.
  5. Klikk på ENTER for å legge til en annen linjespesifikasjon. Du kan angi så mange linjespesifikasjoner du vil.
  6. Angi verdier i cellene i radene, eller bruk funksjonene Fordel eller Juster. Verdiene i kolonnene er sammenfattet på hovedlinjen øverst.
  7. (valgfritt) Velg en celle og angi en kommentar i feltet Kommentar til linjespesifikasjonen.

 

Linjespesifikasjoner angis av kommentarer i cellene.

 

 

Merk: Når du bruker funksjonen Linjespesifikasjoner, låses hovedlinjen fra ytterligere dataoppføring. Dette forhindrer uoverensstemmelser mellom det totale detaljbeløpet og tallet i skjemacellen.