1. Klikk på Budsjettering.
  2. Velg () et budsjett, og klikk på  Åpne.
  3. Velg de nødvendige budsjettparameterne, og klikk på Kjør.
  4. Klikk på  Skriv ut i toppteksten.