Lage kopi av budsjettmal

Slik lager du kopi av en budsjettmal:

  1. Klikk på Budsjettering.
  2. Velg en budsjettmal.
  3. Klikk på  Lag kopi. Dialogboksen Lag kopi av budsjett vises.
  4. Angi et navn for den nye budsjettmalen.
  5. Klikk på Lag kopi. Budsjettmalen kopieres og legges til på listen med samme status (utkast eller publisert) som den opprinnelige budsjettmalen.

MERK: Hvis du har (C:\Users\ashild\Desktop\iconex_o2\o_collection\o_collection_png\yellow_dark_grey\16x16\checkbox.png) valgt en kategori eller kategorier når du lager en kopi av en budsjettmal, blir den dupliserte budsjettmalen automatisk lagt til i kategorien eller kategoriene.