Opprette ny budsjettmal

Denne prosedyren beskriver hvordan du oppretter en budsjettmal fra begynnelsen av. Du har også følgende alternativer:

Slik oppretter du en budsjettmal:

  1. Klikk på Budsjettering.
  2. Klikk på Ny. Dialogboksen Nytt budsjett vises.
  3. Velg et selskap. Data fra dette selskapet vil bli brukt i budsjettmalen din.
  4. Angi et navn i feltet Budsjettnavn. Bruk et logisk navn på budsjettmalen slik at den blir lett å finne.
  5. Klikk på Opprett. Budsjettmalen legges til på listen og har statusen Utkast ().
  6. Velg budsjettmalen på listen, og klikk på  Rediger for å åpne den i Report Designer.

MERK: Hvis du har () valgt en kategori eller kategorier når du oppretter en ny budsjettmal, blir den nye budsjettmalen automatisk lagt til i kategorien eller kategoriene.