Publisere budsjettmal

Velg en budsjettmal med status Utkast () på listen, ELLER åpne en budsjettmal med status Utkast () og klikk på  Publiser. Budsjettmalen vil nå være «offisiell». Du kan nå tildele budsjettmalen til andre brukere.