Tildele budsjettmal

Du kan tildele brukere for å fylle ut budsjettmalen. Du kan forhåndsdefinere parameterverdiene når du tilordner en budsjettmal til hver bruker (for eksempel firma eller avdeling) eller la brukeren bestemme. Merk: Modulen Arbeidsflyt gir en mer avansert måte å håndtere oppgaver på, herunder kontroll/godkjenningstrinn og statusoversikt. Slik tildeler du en budsjettmal til én eller flere brukere:

 1. Klikk på Budsjettering.
 2. Velg budsjettmalen du vil tildele. Bare publiserte budsjettmaler kan tilordnes.
 3. Klikk på  Tildel. Dialogboksen Tildel budsjett vises.
 4. Velg de relevante parameterne, eller velg La brukeren bestemme for å la brukerne velge de relevante parameterverdiene. MERK: Hvis du bruker alternativet La brukeren bestemme, vil brukerne bare få parameterverdiene de er autorisert til å se. Se Angi tillatelser og datatilgang for en bruker.
 5. Velg brukerne du vil tildele budsjettmalen til:
  • Legg til brukere fra roller: Klikk på dette alternativet for å velge alle brukere fra en rolle.
  • Legg til bruker: Klikk på dette alternativet for å velge individuelle brukere. Begynn å skrive et navn for å søke, eller klikk på pilknappen for å vise en liste over brukere.
  • Klikk på  Fjern på listen Valgte brukere for å fjerne individuelle brukere.
 6. Klikk på Tildel når du er ferdig. Budsjettmalen tilordnes de valgte brukerne, og de vil motta en oppgave. Se Oppgave.

Hvis du vil vise alle oppgaver for en budsjettmal, velger du budsjettmalen og klikker på  Oppgaver. Du kan også slette oppgaver for individuelle brukere, men du må først kontrollere at brukerne ikke har begynt å arbeide på budsjettmalen.