Databehandling

Med Databehandling  kan du:

  • Redigere budsjettdata.
  • Legge til informasjon i de eksisterende ERP- systemdimensjonene, for eksempel, konto, ansatt osv.
  • Opprette nye dimensjonsverdier for OSR-dimensjonen, for eksempel OSR-scenario, OSR-transaksjonstype osv.