Databehandling

Med Databehandling kan du:

 • Redigere budsjettdata.
 • Legge til informasjon i de eksisterende ERP- systemdimensjonene, for eksempel, konto, ansatt osv.
 • Opprette nye dimensjonsverdier for OSR-dimensjonen, for eksempel OSR-scenario, OSR-transaksjonstype osv.
 1. Klikk på  Velg selskap, og velg fra listen.
 2. Klikk på Factset eller Dimensjon til utvide listene.
 3. Velg et factset () eller dimensjon () for å vise de tilgjengelige feltene.
 4. Klikk på Oppdater for å fylle ut regnearket med data.
 5. På feltlisten på venstre side har du følgende alternativer:
  • Deaktiver () et felt for å skjule det i regnearket.
  • Hvis du vil endre rekkefølgen av feltene, klikker du på  ved siden av et felt og drar det til en annen posisjon.
  • Klikk + ved siden av et feltnavn til regnearkoverskriften for å filtrere regnearket. Du kan legge til flere filtre.
 6. Rediger regnearket.
  • Noen kolonner er knyttet til lister, der du kan velge en verdi.
  • Noen databasefelter (f.eks. «endret den») kan ikke redigeres.
  • (bare for Factset- og OSR-dimensjoner) Klikk på  Legg til og  Slett rader for å legge til eller fjerne rader fra regnearket.
 7. Bruk verdifeltet Festet til å feste/fryse én eller flere kolonner i regnearket. Festede kolonner vil alltid være synlige når du ruller horisontalt.
 8. Klikk på Lagre når du er ferdig.

MERK: Vær forsiktig når du redigerer eller sletter Factsets-data, fordi endringene ikke kan angres.