Databehandling

Med Databehandling kan du:

 • Redigere budsjettdata.
 • Legge til informasjon i eksisterende ERP- systemdimensjoner, for eksempel, konto, ansatt osv.
 • Opprette nye dimensjonsverdier for OSR-dimensjonene, for eksempel OSR-scenario, OSR-transaksjonstype osv.

 

 1. Klikk på Velg selskap, og velg fra listen.
 2. Klikk på Factset eller Dimensjon for å utvide listene.
 3. Velg et factset ( ) eller dimensjon ( ) for å vise de tilgjengelige feltene.
 4. Klikk på Oppdater for å oppdatere tabellen med data.
 5. På feltlisten på venstre side har du følgende alternativer:
  • Deaktiver ( ) et felt for å skjule det i tabellen.
  • Hvis du vil endre rekkefølgen på feltene, klikker du på ved siden av et felt og drar det til en annen posisjon.
  • Klikk + ved siden av kolonnenavnet for legge til filter. Du kan legge til flere filtre.
 6. Rediger tabellen.
  • Noen kolonner er knyttet en liste der du kan velge verdi(er).
  • Noen kolonner (f.eks. «endret den») kan ikke redigeres. Disse kolonnene er vanligvis grå, mens kolonner der data kan redigeres er hvite.
  • (bare for Factset- og OSR-dimensjoner) Klikk på Legg til og Slett rader for å legge til eller fjerne rader fra regnearket.
 7. Skriv en verdi i feltet foran Fryste kolonner for å låse /fryse kolonner i tabellvisningen. Fryste kolonner vil alltid være synlige når du scroller horisontalt.
 8. Klikk på Lagre når du er ferdig.

MERK: Vær forsiktig når du redigerer eller sletter Factsets-data, endringene kan ikke angres.