Distribusjon tilbyr enkel administrasjon av rapportmaler. Du kan flytte eller kopiere egendefinerte rapportmaler mellom klienter med bare noen få klikk, eller du kan velge å vise eller skjule OneStop Reporting sine egne rapportmaler.

MERK: Du må være administrator på topp- eller gruppenivå for å se Distribusjon-siden.

 

Oversikt: Distribusjon

OneStop Reporting, Kunde-, gruppe- og klientnivåer

På venstre side av siden vil du se trestrukturen din og er den samme som på Administrasjon-siden. Merk at det du ser her avhenger av administratorrettighetene dine.

Helt øverst vil du se OneStop Reporting-nivået, som er der du finner OneStop Reporting standard rapportmaler. Dette nivået er bare synlig for administratorer på kundenivå.

MERK: Klienter på Start-nivå vises ikke i trestrukturen og de kan kun motta rapportmaler distribuert fra kundenivået (øverste nivå) eller standardrapportene fra OneStop Reporting.

 

I bildet under ser du et eksempel på en trestruktur.

 1. OneStop Reporting standard rapportmaler
 2. Kundenivå
 3. Gruppenivå
 4. Klientnivå

 

Se hvilke rapportmaler du har distribuert

Rapportmalene som vises til høyre er distribuerte rapportmaler som er distribuert fra det valgte nivået.

Rapportmaler distribuert til «Group 1»-gruppen blir distribuert til alle klientene i gruppen.

 

Hvor kan jeg se hvor rapportmalene distribueres fra?

I Rapportering kan du se hvor rapportmalene dine er distribuert fra.

I dette eksempelet kan du se at rapporten 0.1 Månedlig rapportpakke er distribuert fra OneStop Reporting NO og er en av våre standardrapporter:

 

Distribuer rapportmaler til kundenivå

Ved å distribuere rapportmaler til kundenivået distribuerer du rapportmalen(e) til alle klienter under det nivået. 

MERK: Kun administratorer på kundenivå kan distribuere rapportmaler til alle klienter.

 1. Klikk Distribusjon.
 2. Klikk på kundenivået i trestrukturen.
 3. Klikk på Importer-knappen.
 4. I Importer fra-listen velger du klienten eller gruppen du vil distribuere rapportmalene fra.
 5. (Hvis ikke allerede valgt.) I Importer til-listen velger du kunden (toppnivå) du vil distribuere rapportmaler til.
 6. I Maler-listen velger  du rapportmalen(e) du vil distribuere.
  MERK: Ved å utføre denne handlingen vil du fjerne eller erstatte rapportmalen(e) fra kildeklienten eller gruppen, og det vil bare være én versjon av rapporten(e). Rapporten eies nå av måldestinasjonen som i dette tilfellet er kundenivået. Eventuelle endringer i rapporten(e) vil gjenspeiles i alle klienter som har denne rapporten.
  Hvis du i stedet vil ha kopier, kan du merke av for Importer kopier for å lage kopier. I dette tilfellet vil det være to versjoner av rapporten(e), og de er ikke koblet sammen. Dette betyr at eventuelle endringer i en av dem ikke vil gjenspeiles i den andre.
 7. Klikk Importer.
 8. I Er du sikker på at du vil flytte rapporten? dialogboksen, klikk på Bekreft.

MERK: Du kan se hvilke klienter du distribuerer rapporten(e) til ved å klikke på den blå klient-teksten. Husk at rapporter distribuert til kundenivået blir automatisk distribuert til Start-nivå klienter selv om du ikke kan se disse i Importer til listen.

 

Distribuere rapportmaler til gruppenivå

Ved å distribuere rapportmaler til gruppenivå distribuerer du rapporten(e) til alle klienter under gruppenivået. MERK: Du må være kundenivåadministrator eller gruppeadministrator for å se Distribusjon-siden.

 1. Klikk Distribusjon.
 2. I trestrukturen klikker du på gruppen du vil importere rapporter til.
 3. Klikk Importer-knappen.
 4. I Importer fra-listen velger du nivået du vil importere rapporter fra.
 5. (Hvis det ikke allerede er valgt.) I Importer til-listen velger du gruppen du vil distribuere rapporter til.
 6. I Maler-listen velger du rapportmalen(e) du vil distribuere.
  MERK: Ved å utføre denne handlingen vil du fjerne eller erstatte rapporten(e) fra kildeklienten eller gruppen, og det vil bare være én versjon av rapporten(e). Rapporten eies nå av måldestinasjonen som i dette tilfellet er gruppen du valgte å importere til. Eventuelle endringer i rapporten(e) vil gjenspeiles i alle klienter som har denne rapporten.
 7. Hvis du i stedet vil ha kopier, kan du merke av for Importer kopier for å lage kopier. I dette tilfellet vil det være to versjoner av rapporten(e), og de er ikke koblet sammen. Dette betyr at eventuelle endringer i en av dem ikke vil gjenspeiles i den andre.
 8. Klikk Importer.
 9. I Er du sikker på at du vil flytte rapporten? dialogboksen, klikk på Bekreft.

MERK: Du kan se hvilke klienter du distribuerer rapporten(e) til ved å klikke på den blå klient-teksten. Husk at rapporter distribuert på gruppenivå ikke distribueres til klienter på Start-nivå, da de kun kan få rapporter fra kundenivå.

 

Distribuere rapportmaler til klientnivå

Ved å distribuere rapportmaler til klientnivå flytter du rapporten(e) til de spesifikke klientene.

MERK: Du må være kundenivåadministrator eller gruppeadministrator for å se Distribusjon-siden.

 1. Klikk Distribusjon.
 2. I trestrukturen klikker du på klienten du vil importere rapportmaler til.
 3. Klikk Importer-knappen.
 4. I Importer fra-listen velger du nivået du vil importere rapportmaler fra.
 5. (Hvis det ikke allerede er valgt.) I Importer til-listen velger du klienten du vil distribuere rapportmaler til.
 6. I Maler-listen velger du rapportmalen(e) du vil distribuere.
  MERK: Ved å utføre denne handlingen vil du fjerne eller erstatte rapportmalen(e) fra kildeklienten eller gruppen, og det vil bare være én versjon av rapportmalen(e). Rapporten eies nå av måldestinasjonen som i dette tilfellet er klienten du valgte å importere til.
  Hvis du i stedet vil ha kopier, kan du merke av for Importer kopier for å lage kopier. I dette tilfellet vil det være to versjoner av rapporten(e), og de er ikke koblet sammen. Dette betyr at eventuelle endringer i en av dem ikke vil gjenspeiles i den andre.
 7. Klikk Importer.
 8. I Er du sikker på at du vil flytte rapporten? dialogboksen, klikk på Bekreft.

MERK: Du kan se klienten du distribuerer rapporten(e) til ved å klikke på den blå klient-teksten.

 

Slett rapportmaler

 1. Klikk Distribusjon.
 2. I trestrukturen velger du nivået du vil slette rapportmalen fra.
 3. I Maler-listen  velger du rapportmalen(e) du vil slette.
 4. Klikk på Slett.
 5. I Slett rapport dialogen, klikk Ja.