Datatilkobling

I modulen Datatilkobling kan du administrere tilkoblinger til ERP-systemet og importere data.