Opprette en ny tilkobling

 1. Klikk på  Hent data.
 2. I øvre høyre hjørne klikker du på  Ny.
 3. Velg fra listen over tilgjengelige integrasjoner (regnskapssystem).
 4. I dialogboksen Opprett ny tilkobling skriver du inn følgende:
 • Servernavn: Angi servernavn eller IP-adressen til SQL-serveren (name\instance) der regnskapsdatabasen er lagret.
 • Database: Angi databasen for regnskapssystemet. (Bildet viser et eksempel for Visma Business.)
 • Autentisering: Velg godkjenningsmetode, enten SQL eller Windows.
 • Pålogging: La feltet stå tomt hvis du vil bruke Windows-godkjenning, eller angi SQL-bruker for tilgang til regnskapsdatabasene. Dette krever minimum lesetilgang til alle databaser, inkludert systemdatabasen. Hvis du planlegger å gjøre budsjettering med tilbakeskriving til ERP-systemet, trenger du imidlertid både lese- og skriverettigheter til alle regnskapsdatabasene.*
 • Passord: La feltet stå tomt hvis du bruker Windows-godkjenning, eller skriv inn passordet for SQL-brukeren.
 • Tillat andre brukere å redigere denne tilkoblingen: Slå på bryteren hvis du vil at andre brukere skal kunne redigere denne tilkoblingen.

5. Klikk på Neste.

Nå får du en liste over tilgjengelige selskapsdatabaser.

6. Velg selskap eller selskaper fra listen.

MERK: Du kan bruke boksen Søk etter selskaper til å søke etter selskaper i databasen.

7. Klikk på Neste.

8. I feltet Tilkoblingsnavn skriver du inn et navn på tilkoblingen.

9. Velg bilagsleverandøren du bruker, eller klikk på Ingen. Bildet viser et eksempel der Visma Document Center brukes. MERK: Hvis du velger Ingen, definerer du ikke alternativet for bilagsvisning, og kan gå direkte til trinn 9. MERK: Dette trinnet er ikke synlig for alle integrasjoner.

10. I feltet Dokumentsenterbane angir du banen der bilagene er lagret. Det er viktig at portalen eller bilagstjenesten har tilgang til denne mappen.

11. Når du har lagt til dokumentsenterbanen, klikker du på Fullfør.

 

Redigere en tilkobling

 1. Klikk på  Hent data.
 2. Klikk på tilkoblingen du vil redigere.
 3. I øvre høyre hjørne klikker du på Rediger.
 4. Klikk på Neste for å gå til trinnet du vil redigere.

 

Slett tilkobling

 1. Klikk på  Hent data.
 2. Klikk på tilkoblingen du vil slette.
 3. I øvre høyre hjørne klikker du på https://help.onestopreporting.com/wp-content/uploads/2017/03/btn_delete.png Slett.
 4. Klikk på Slett for å bekrefte slettingen.

MERK: Når du sletter en tilkobling, sletter du også følgende beslektede data:

 • Datatilgangsfiltre
 • Budsjettflyter
 • Publiseringsjobber
 • Rapporter (ikke rapportmaler)