Startsiden

I øverste felt har du følgende alternativer:

Knapp Navn Beskrivelse
  Skjul/utvid Klikk for å skjule eller utvide hovedmenyen.
Varsler Klikk for å se varslene dine og få tilgang til Varselinnstillinger.
In-app guider Klikk for å se våre in-app guider.
Tilbakemelding Klikk for å sende oss tilbakemeldingen.
Hjelp Klikk for å åpne hjelpesiden for det aktuelle bildet.
Brukeralternativer Klikk for å endre passordet, endre leier (eventuelt) eller logge av.