Endre klient

Hvis du har tilgang til flere klienter, kan du endre klienter på følgende måte:

  1. I øvre høyre hjørne klikker du på brukernavnet ditt.
  2. Hold musepekeren over Klient.

MERK: Hvis du bare har tilgang til én klient, vises klientnavnet her.

  1. Velg en klient fra listen. Bildet oppdateres med innstillingene for den valgte klienten.

Se også Hvordan kan jeg se hvilken eller hvilke klienter brukeren min tilhører?  MERK: Vi støtter ikke Active Directory hvis du har mer enn én klient.