Endre leier

Hvis du har tilgang til flere leiere, kan du endre leiere på følgende måte:

  1. I øvre høyre hjørne klikker du på brukernavnet ditt.
  2. Hold musepekeren over Leier.

MERK: Hvis du bare har tilgang til én leier, vises leiernavnet her.

  1. Velg en leier fra listen. Bildet oppdateres med innstillingene for den valgte leieren.

Se også Hvordan kan jeg se hvilken eller hvilke leiere brukeren min tilhører?  MERK: Vi støtter ikke Active Directory hvis du har mer enn én leier.