Rapporteringsinnstillinger

Ved hjelp av Rapporteringsinnstillingene kan du bestemme om du vil lagre den siste kjørte rapporten i Rapportering.

MERK: Innstillingen er slått som standard.

For å få tilgang til rapporteringsinnstillingene;

  1. Klikk på Innstillinger.
  2. Klikk på Rapportering.
  3. Bruk bryteren Vis siste kjørte rapport automatisk for å velge om du vil vise den siste kjørte rapporten din i Rapportering eller ikke neste gang du går inn i rapportspilleren. MERK: Innstillingen er gyldig for alle leiere og kunder (hvis du har tilgang til flere).