Rapportering

Her kan du opprette rapportmaler, kjøre rapporter, og dele rapporter med kolleger. I bildet Rapportering kan du se rapportmalene som er opprettet av deg eller dine kolleger. Rapportmaler som ikke er publisert, vises med statusikonet Utkast (). Hvis du vil begrense listen, bruker du filteret på venstre side av bildet.

 

Alternativer i bildet Rapportering

Knapp Navn Beskrivelse
Oppsett Klikk på en av disse knappene for å endre oppsettet på rapportmalvisningen.
Åpne Klikk her for å åpne og vise den valgte rapportmalen. Når du åpner en rapportmal, får du også tilgang til alternativer som delingog arkivering. Se Åpne rapportmal.
Åpne i Excel Klikk her for å åpne rapporten i kjøremodus i Excel. Det er ikke mulig å redigere i denne modusen, og Design-modus er deaktivert.
Rediger Klikk her for å redigere den valgte rapportmalen eller pakken.
Slett Klikk her for å slette de valgte rapportmalene og/eller pakkene.
Lag kopi Klikk her for å lage en kopi av den valgte rapportmalen. Se Lage kopi av rapportmal.
Publiser Klikk her for å publisere rapportmalen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis rapportmalen er et utkast. Se Publisere rapportmal.
  Kategoriser Klikk på denne knappen for å kategorisere valgte rapportmaler. Se Administrere kategorier.
  Legg til i pakke Klikk her for å legge til de valgte rapportmalene i en pakke. Se Legge til rapporter i pakke.
Last ned Klikk her for å laste ned rapportmalen (for eksempel som en sikkerhetskopi).
Last opp Klikk her for å laste opp en rapportmal til portalen.
Ny Klikk her for å opprette en ny rapportmal. Se Opprette rapportmal.
  Hent maler  Klikk her for å få nye eller oppdaterte rapportmaler. Se Hente maler.

 

MERK: Hvis du ikke kan se Hent maler-knappen:

  1. Klikk her for å laste ned malene. (Du kan også finne disse ved å klikke på Hjelp og søke etter «Last ned maler».)
  2. Når du har lastet ned malene, går du til Rapportering og klikker på Last opp i øvre høyre hjørne. Vær oppmerksom på at flere rapporter kan velges for opplasting.