Åpne rapportmal

Når du åpner en ny rapportmal, inneholder den ingen rapportdata. Klikk på Kjør for å generere rapporten. Åpne rapportmalen på én av følgende måter:

  • Velg rapportmalen i listen, og klikk på  Åpne.
  • Klikk på på rapportmalkortet.
  • (I Liste-visning) Dobbeltklikk på rapportmalen i listen.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Knapp Navn Beskrivelse
Velg parametere Klikk for å velge/redigere parameteren(e) du vil kjøre rapporten for, for eksempel en periode.
Kjør Klikk her for å generere rapporten. Se Kjøre rapporten. Alle genererte rapporter kan vises i dialogboksen Historikk.
Automatisk oppdatering Bruk glidebryteren til å velge å oppdatere data hvert 5., 10., 15., 30. eller 60. minutt.
Start fullskjermmodus Klikk for å se rapporten i fullskjermmodus. Klikk på nytt for å gå tilbake.
Vis/skjul Excel-overskrifter Klikk for å skjule Excel-overskriftene i rapporten. Klikk på nytt for å vise overskrifter.
Publiser Klikk her for å publisere rapportmalen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis rapportmalen er et utkast. Se Publisere rapportmal.
Rediger Klikk her for å redigere rapportmalen. Se Redigere rapportmal.
Slett Når du har en rapportmal og åpner og klikker på Slett, sletter du parametervalgene. Dette sletter ikke rapportmalen, noe som hadde skjedd hvis du var i rapportmalbiblioteket.
  Eksportere til Excel / Eksportere til PDF  Klikk her for å eksportere rapportmalen til Excel eller som en PDF-fil.
  Kommentar  Klikk her for å legge til en kommentar i rapportmalen. Et nytt ark kalt «Kommentarark 1» åpnes i rapportmalen. Se Legge til kommentar.
Del Klikk her for å dele rapporten med kollegene dine. Se Dele rapport. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis rapportmalen er publisert.
Send til arkiv Klikk her for å arkivere rapporten. Se Arkivere rapport. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis rapportmalen er publisert.
Historikk Klikk her for å vise historikken til rapporten. Se Vise rapporthistorikk.
Lukk Klikk her for å lukke rapportmalen.