Arkivere rapport

Du kan arkivere en rapport til senere bruk. Rapportmalen vil fortsatt være tilgjengelig for redigering og oppdatering i Rapportering. Rapportutgaven som du arkiverer, lagres i arkivet. Slik gjør du:

  1. Åpne rapportmalen på én av følgende måter:
    • Velg rapportmalen i listen, og klikk på  Åpne.
    • Klikk på på rapportmalkortet.
    • (I Liste-visning) Dobbeltklikk på rapportmalen i listen.
  2. Klikk på  Send til arkiv. Knappen endres til grønn og status Arkivert.