Dele rapport

Du kan dele rapporter med kolleger. Rapportene vises i arkivet deres.

Slik deler du en rapport:

 1. Åpne rapportmalen på én av følgende måter:
  • Velg rapportmalen i listen, og klikk på  Åpne.
  • Klikk på på rapportmalkortet.
  • (I Liste-visning) Dobbeltklikk på rapportmalen i listen.
 2. Hvis det er relevant: Angi datoparameter og eventuelle andre parametere.
 3. Klikk på Kjør.
 4. Klikk på  Del. Dialogboksen Del rapport vises. Hvis rapporten er delt tidligere, kan du se når og med hvem rapporten ble delt.
 5. Merk: Knappen  Del er ikke tilgjengelig hvis rapporten er et utkast. Klikk på  Publiser.
 6. Velg brukerne som du ønsker å dele rapporten med:
  • Søk: Bruk Søk-feltet til å søke etter og velge brukere.
  • Roller: I den øverste delen av listen kan du velge én eller flere roller. Rapporten deles med alle brukere som tilhører rollene som du har valgt.
  • Brukere:  Velg enkeltbrukere i listen.
 7. Merk: Du kan bare dele rapporten med brukere som har tillatelse til å vise rapportdataene. Se Datatilgang.
 8. Klikk på Del. Knappen endres til blå og status Delt. Den gjeldende utgaven av rapporten arkiveres også.