Dele rapport

Du kan dele rapporter med kolleger. Rapportene vises i arkivet deres. Merk: Hvis en rapport er blitt delt tidligere, vil den nye utgaven av rapporten overskrive den gamle utgaven i brukernes arkiv. Slik deler du en rapport:

 1. Åpne rapportmalen på én av følgende måter:
  • Velg rapportmalen i listen, og klikk på  Åpne.
  • Klikk på på rapportmalkortet.
  • (I Liste-visning) Dobbeltklikk på rapportmalen i listen.
 2. Hvis det er relevant: Angi datoparameter og eventuelle andre parametere.
 3. Klikk på Kjør.
 4. Klikk på  Del. Dialogboksen Del rapport vises. Hvis rapporten er delt tidligere, kan du se når og med hvem rapporten ble delt.
 5. Merk: Knappen  Del er ikke tilgjengelig hvis rapporten er et utkast. Klikk på  Publiser.
 6. Velg brukerne som du ønsker å dele rapporten med:
  • Søk: Bruk Søk-feltet til å søke etter og velge brukere.
  • Roller: I den øverste delen av listen kan du velge én eller flere roller. Rapporten deles med alle brukere som tilhører rollene som du har valgt.
  • Brukere:  Velg enkeltbrukere i listen.
  • Deaktiver () brukere hvis du ikke vil dele den oppdaterte rapporten med dem (den forrige utgaven fjernes).
 7. Merk: Du kan bare dele rapporten med brukere som har tillatelse til å vise rapportdataene. Se Datatilgang.
 8. Klikk på Del. Knappen endres til grønn og status Delt. Den gjeldende utgaven av rapporten arkiveres også.
 9. Merk: Hvis rapporten har blitt delt tidligere, må du bekrefte handlingene dine ved å klikke på Overskriv.

 

Oppheve deling av rapport

 1. Åpne rapportmalen.
 2. Klikk på Del.
 3. Deaktiver brukere og roller som ikke lenger skal ha tilgang til rapporten.
 4. Klikk på Del.
 5. Klikk på Overskriv for å bekrefte.

Rapporten fjernes fra arkivene for de deaktiverte brukerne/rollene.