Eksportere rapport til Excel

  1. Velg en rapportmal eller rapportpakke i Rapportering.
  2. Klikk på  Åpne.
  3. Velg parametre, og klikk på  Kjør.
  4. I øvre høyre hjørne klikker du på knappen Eksporter til Excel.
  5. Velg for å åpne eller lagre Excel-filen.