Kjøre rapport

Hvis du vil legge til data i en ny rapport, eller oppdaterer en eksisterende rapport med nye data, må du kjøre rapporten. Slik gjør du:

  1. Åpne rapportmalen på én av følgende måter:
    • Velg rapportmalen i listen, og klikk på  Åpne.
    • Klikk på på rapportmalkortet.
    • (I Liste-visning) Dobbeltklikk på rapportmalen i listen.
  2. Klikk  for å velge/redigere perioden som du vil hente data for.
  3. Klikk på Kjør. Rapporten blir oppdatert.