Publisere rapportmal

Velg en rapportmal med status Utkast () på listen, ELLER åpne en rapportmal med status Utkast () og klikk på  Publiser. Rapportmalen blir nå «offisiell». Andre brukere kan få tilgang til rapportmalen hvis du kategoriserer eller deler den.