Publisere rapportmal

Velg en rapportmal med status Utkast på listen, ELLER åpne en rapportmal med status Utkast og klikk på  Publiser. Rapportmalen blir nå «offisiell». Andre brukere kan få tilgang til rapportmalen hvis du kategoriserer eller deler den.