Vise rapporthistorikk

Dialogboksen Historikk inneholder en liste over alle rapporter som har blitt generert fra en rapportmal. Du kan se status, parametre og kjøretid for hver rapport, og dessuten slette rapporter og avbryte rapporter som behandles. Slik viser du rapporthistorikken:

  1. Åpne en rapportmal ved hjelp av én av disse metodene:
    • Velg rapportmalen i listen, og klikk på  Åpne.
    • Klikk på på rapportmalkortet.
    • (I Liste-visning) Dobbeltklikk på rapportmalen i listen.
  2. Klikk på  Historikk. Dialogboksen Historikk vises.

 

I dialogboksen Historikk har du følgende alternativer:

Knapp Kolonne Beskrivelse
Status Rapporten er klar.
Status Rapporten er arkivert.
Status Rapporten behandles.
Velg Klikk her for å slette en rapport.
Velg Klikk her for å avbryte behandlingen av en rapport.