Hente rapportmaler

OneStop Reporting sine standardmaler er tilgjengelige gjennom Distribusjonsinnstillinger. MERK: Bare toppnivåadministratorer har tilgang til disse innstillingene.

For å distribuere rapportmaler;

  1. Klikk Administrasjon.
  2. Klikk på Kundeinnstillinger.
  3. Klikk på  ✏️ blyanten ved siden av Distribusjonsinnstillinger.
    • Hvis du merker av for Tillat å motta rapporter fra OneStop Reporting, vil alle brukere i alle klienter motta standardrapportene fra OneStop Reporting i sitt rapporteringsbibliotek.
    • Hvis du fjerner merket for Tillat å motta rapporter fra OneStop Reporting, er det fortsatt mulig å slå det PÅ for spesifikke klienter under Klientinnstillinger. Husk at du må være på klientnivå for å få tilgang til fanen Klientinnstillinger. Hvis du har slått på for en bestemt klient, vil bare brukere i den klienten motta disse standardrapportene.

 

Se også: Kundeinnstillinger