Lage kopi av rapportmal

Slik lager du en kopi av en rapportmal:

  1. Klikk på Rapportering.
  2. Velg en rapportmal.
  3. Klikk på Dupliser. Dialogboksen Dupliser rapport vises.
  4. Angi et nytt navn på rapportmalen.
  5. Klikk på Dupliser.