Lage kopi av rapportmal

Slik lager du en kopi av en rapportmal:

  1. Klikk på Rapportering.
  2. Velg en rapportmal.
  3. Klikk på  Lag kopi. Dialogboksen Lag kopi av rapport vises.
  4. Angi et nytt navn på rapportmalen.
  5. Klikk på Lag kopi. Rapportmalen kopieres og legges til på listen med samme status (utkast eller publisert) som den opprinnelige rapportmalen.

MERK: Hvis du har (C:\Users\ashild\Desktop\iconex_o2\o_collection\o_collection_png\yellow_dark_grey\16x16\checkbox.png) valgt en kategori eller kategorier når du lager en kopi av en rapportmal, blir den dupliserte rapportmalen automatisk lagt til i kategorien eller kategoriene.