Opprette en ny rapportmal

Slik oppretter du en rapportmal:

  1. Klikk på Rapportering.
  2. Klikk på Ny. Dialogboksen Ny rapport vises.
  3. Velg et selskap. Dataene fra dette selskapet vil bli brukt i rapportmalen.
  4. Angi et navn i feltet Rapportnavn. Bruk et logisk navn på rapportmalen slik at den blir lett å finne.
  5. Klikk på Opprett. Rapportmalen legges til i listen, og har status Utkast ().

MERK: Hvis du har (C:\Users\ashild\Desktop\iconex_o2\o_collection\o_collection_png\yellow_dark_grey\16x16\checkbox.png) valgt en kategori eller kategorier når du oppretter en ny rapportmal, blir den nye rapportmalen automatisk lagt til i kategorien eller kategoriene.

 

NESTE: Nå må du redigere rapportmalen.