Vise og endre eierskap til rapporter

Rapporter opprettet eller lastet opp av en bruker, eies av denne brukeren. Bare eieren av en rapport kan endre navnet og slette rapporter. Derfor kan det være nyttig å endre eierskap til rapporter. Hvis noen for eksempel bestemmer seg for å forlate selskapet, må eieren av rapportene gi eierskapet til noen andre.

  1. I Rapportering i den øvre delen av rapportkortet, klikk Valg.

MERK: Hvis du ikke er eieren av rapporten, kan du se hvem som eier rapporten under Vis detaljer, men du kan ikke endre eierskapet. Bare eieren av rapporten kan endre eierskapet.

 

Hvis du er eieren av rapporten:

2. I listen, klik Endre eierskap.

3. I dialogboksen som åpnes, angir du den nye eieren ved hjelp av Søk-funksjonen eller ved å bruke listen.

4. Klikk på Endre.

MERK: Den nye eieren må være en bruker i systemet ditt.