Legg til fritekstinformasjon til selskaper

I Selskaper-fanen på klientnivået kan administratorer legge til informasjon om selskapene, for eksempel firmakode, internt prosjektnummer eller annen fritekstinformasjon. Senere kan informasjonen brukes når du bruker rapporteringsverktøyet for administratorer på toppnivå.

For å legge til selskapsinformasjon;

  1. Klikk Administrasjon.
  2. Gå til Selskaper-fanen og klikk på selskapet.
  3. Under Detaljer, klikk ✏️ Rediger.
  4. I Fri 1, Fri 2, or Fri 3 feltene, legg inn din fritekstinformasjon.