Distribusjonsinnstillinger

Generelt: Bruk etiketter for å filtrere rapporter

MERK: Bare administratorer på kundenivå kan redigere denne innstillingen.

Hvis du slår på avmerkingsboksen Bruk etiketter til å filtrere rapporter, kan du bruke etiketter til å distribuere spesifikke rapporter til bestemte brukere.

Rapportetiketter velges for hver rapport og rolle, deretter legges brukere til roller.

Hvilke rapporter brukeren vil ha tilgang til avhenger av brukerens rolle.

 

Tillat brukere å motta rapporter fra OneStop Reporting

  1. Gå til Administrasjon.
  2. Klikk på kundenivå.
  3. På fanen Kundeinnstillinger klikker du på ✏️ Rediger.
  4. Merk av for Tillat å motta rapporter fra OneStop Reporting.

Du lar nå brukere motta standard OneStop Reporting-rapporter til rapportbibliotekene sine.

MERK: For eksisterende kunder (før mars 2023) er denne bryteren slått AV som standard. For nye kunder vil dette være slått PÅ for alle kunder. Innstillingen kan brukes på topp (kunde) nivå for alle klienter, eller du kan justere innstillingen for hver klient.

 

Distribusjonsmodus

Distribuer alle rapporter: Brukere vil motta alle standard OneStop Reporting-rapporter til bibliotekene sine.

Distribuer kun utvalgte rapporter: En administrator kan bestemme hvilke rapporter som skal distribueres fra Distribusjon-modulen.

 

Sikkerhetsinnstillinger

Portal login: Krev tofaktorautentisering for alle brukere

Aktiver avmerkingsboksen for tofaktorautentisering for å kreve at alle brukere konfigurerer og bruker tofaktorautentisering når de logger på portalen.

En policy for tofaktorautentisering er nå aktivert for denne organisasjonen. Alle brukere må bruke tofaktorautentisering for å logge på de underliggende klientene og gruppene.

For mer informasjon om tofaktorautentisering, klikk her.

 

Azure Active Directory

Krev Azure Active Directory (AAD)-pålogging for alle brukere:

  1. Angi domenet(e) for å kreve Microsoft-pålogging for alle brukere. MERK: Domenet(e) du angir her, må være et Azure Active Directory-domene(r).
  2. Klikk på Legg til.

Nå må alle brukere bruke Microsoft-kontoen sin for å logge på OneStop Reporting.

MERK: Hvis brukere har tilgang til flere klienter der én krever Microsoft-pålogging og en annen ikke, må de logge på igjen når de bytter til klienten som krever Microsoft-pålogging.