Søk etter klienter, selskaper, brukere og roller

Administratorer kan søke etter klienter, selskaper, brukere og roller i datatreet.

MERK: Du må ha tilgang til minst to klienter for å kunne se søkeboksen.

  1. Klikk Administrasjon.
  2. Klikk på fanen for det du vil søke etter (Klienter, Selskaper, Brukere eller Roller)
  3. I søkefeltet må du skrive inn minst to tegn for å søke etter brukere, klienter eller selskaper. For brukere kan du søke etter visningsnavn eller e-postadresse.