Endre klientnivå

  1. Gå til Administrasjon.
  2. Gå til Enheter-fanen.
  3. Velg✅ en eller flere klienter.
  4. Klikk Handlinger > Endre klientnivå.
  5. I dialogboksen Endre klientnivå velger du klientnivå fra listen. MERK: Du kan se hvilke klienter du valgte ved å klikke på den blå teksten.

ADVARSEL: Ved å oppgradere klientnivået kan abonnementet ditt øke i pris. Ved å nedgradere klientnivået kan rapporter bli fjernet, rapportpakker og publiseringsjobber som får rapportene sine fjernet. For mer informasjon om klientnivå, se Bruker- og klientnivå. 

6. Klikk på Bekreft. Klientnivået(e) for den(e) valgte klienten(e) er nå endret.

MERK: Hvis du ved et uhell har nedgradert en klient til Start-nivå, kan du få de fjernede rapportene tilbake hvis du oppgraderer klienten innen ti dager.