Flytte klient

Du kan flytte en klient til et annet gruppe- eller kundenivå.

  1. Gå til Administrasjon.
  2. Gå til Enheter-fanen.
  3. Velg ✅ en klient. MERK: Du kan bare velge én klient.
  4. Klikk på Handlinger > Flytt klient.
  5. I listen velger du stedet du vil flytte klienten til. MERK: Kun grupper/kunde du har tilgang til er tilgjengelig i utvalget. Brukere vil beholde tilgangen til klienten hvis det var direkte tilgang, men hvis det ble arvet tilgang fra gruppen, vil tilgangen bli fjernet.
  6. Klikk på Endre. Klienten er nå flyttet.