Opprette en ny klient

  1. Klikk Administrasjon.
  2. På øverste nivå (ditt selskap), eller på gruppenivå, gå til Enheter-fanen.
  3. Klikk på Handlinger > Opprett klient. TIPS: En klient er et eget portalmiljø. Du kan tenke på det som en egen portal der bare tillagte brukere har tilgang.
  4. I dialogboksen Ny klient fyller du ut disse feltene:

5. Klikk på Opprett. Klienten lagt til. Du kan legge til så mange klienter som du trenger.

6. Klikk på Lukk når du er ferdig med å opprette klientene du trenger.