Begrense datatilgang for en bruker

 1. Klikk på Administrasjon.
 2. Klikk på fanen Brukere.
 3. I listen klikker du på en bruker.
 4. I menyen som åpnes til høyre, under Selskapstilgang, klikk på ✏️ Rediger datafilter. Dialogboksen Angi tilgangsfiltre vises. Her kan du definere filtre for spesifikke moduler og dimensjoner i det valgte selskapet.
 5. Klikk på moduler og dimensjoner på listen på venstre side av dialogboksen. Filteret vises i boksen til høyre. MERK: Hvis du legger til identiske moduler eller dimensjoner som filtre, grupperes disse filtrene med den logiske operatoren Og. Klikk på Og for å endre den logiske operatoren.
 6. Klikk på Hvor for å velge om du skal inkludere (Hvor) eller ekskludere (Hvor ikke) data som samsvarer med dette filteret.
 7. Klikk på Består av for å velge en operator.
 8. Klikk på {uten filter} (eller andre kriterier som vises i boksen) for å angi kriterier for filteret.
 9. Velg verdier fra listen. Filterboksen nederst i dialogboksen er oppdatert med de valgte verdiene. Du kan også angi verdier manuelt.
 10. Bruk områder: Deaktiver dette alternativet for å vise alle verdier i et område.
 11. Ta med tom: Velg dette alternativet for også å inkludere data der ingen verdi finnes (NULL).
 12. Klikk på Bruk verdi. Filteret settes inn på listen.
 13. Gjenta trinn 6–13 for å legge til flere filtre. Eksempel: Bruk filteret «Hvor modul Består av *»-filteret for å få tilgang til alle data, og legg deretter til en «Hvor ikke dimensjon I dimensjonsnavn» for å utelukke én eller flere dimensjoner.
 14. Klikk på Lagre når du er ferdig.

 

Brukeren vil få en indikasjon om Begrenset tilgang under Tilgang-kolonnen.

 

Fjerne datatilgangfilter

I dialogboksen Angi tilgangsfiltre, klikker du på X Fjern filter.