Flytt innhold til en annen bruker

Du kan flytte innhold til en annen bruker uten å fjerne brukeren.

MERK: Det er et par ting du må tenke på når du flytter innhold. Du må sørge for at den mottakende brukeren har de aktuelle lisensene, rollene, tillatelsene og datatilgangene, ellers kan det hende at brukeren ikke ser alt det flyttede innholdet. Vær også oppmerksom på at historikken til rapporter og jobber blir fjernet. Hvis du vil føre historiske rapporter med en rapport, må du først sende den til arkivet før du flytter innholdet.

  1. Klikk Administrasjon.
  2. Klikk Brukere fanen.
  3. Velg ✅ bruker du vil flytte innhold fra.
  4. Klikk Handlinger > Flytt innhold. MERK: Dersom brukeren ikke har noe innhold vil du ikke se dette alternativet.
  5. Under Flytt innhold til, velg brukeren du ønsker å overføre innhold til.
  6. Klikk Neste.
  7. I Bekreft handling dialogen, bekreft handlingen ved å skrive inn navnet til brukeren innholdet skal flyttes fra.
  8. Klikk Start flytting.