Mottakende bruker overtar innhold fra en annen bruker

Den mottakende brukeren vil motta en e-post fra systemet som informerer om at vedkommende har mottatt innhold i OneStop Reporting.

 

Rapportering/Budsjettering

  • Kategorier legger seg i listen over egne kategorier (og ikke under Delt med meg).
  • Rapport/budsjettmaler overtatt fra en annen bruker er merket med «Flyttet fra…» i rapportdetaljer.

 

Publisering

  • Publiseringsjobber overtatt fra en annen bruker vil fortsatt kjøre som oppsatt av den opprinnelige brukeren.
  • Publiseringsjobber (definisjoner) overtatt fra en annen bruker viser den opprinnelige brukeren i kolonnen Flyttet fra.
  • Den nye brukeren kan redigere publiseringsjobbene de har overtatt, og kan gjøre endringer som for eksempel å legge til / fjerne brukere.

 

Hent data

  • Tilkoblinger: Påloggingsinformasjon for tilkoblingen fjernes og eierskapet endres til den mottakende brukeren.

 

Arbeidsflyt

  • Arbeidsflyt, oppgaver, kontrollører, og godkjennere flyttes. De flyttede arbeidsflytene vises med navnet til den forrige eieren i kolonnen Flyttet fra.

 

Oppgaver

  • Den mottakende brukeren kan få nye oppgaver hvis den forrige innholdseieren hadde oppgaver i en flyttet arbeidsflyt, for eksempel kontrollør eller godkjenner.